Ni når oss på mail: info@attention-jarfalla-upplandsbro.se

Styrelsen 2021/2022 efter årsmöte mars 2021:

Ordförande: Jiang Millington

Vice ordförande: Helena Österling

Sekreterare: Catharina Bergold

Kassör: Anna Rösmark

Övriga ordinarie Ledamöter: Anneli Löfgren, Malin Hansen, Karolina Bjällerstedt Mickos samtJennie Rinaldo,

Suppleanter: Jenny Dahlgren, Martina Lindberg, Eva-Lotta Åsberg samt Karin Wijkander

Valberedning: 

Vill du engagera dig i styrelsearbetet så hör gärna av dig till valberedningen, info@attention-jarfalla-upplandsbro.se .