Ni når oss på mail: info@attention-jarfalla-upplandsbro.se

Nya styrelsen 2019/2020 efter årsmötet 2019-03-20:

Ordförande: Catharina Bergold

Vice ordförande: Helena Österling

Kassör: Anna Rösmark

Övriga ordinarie Ledamöter: Anneli Löfgren, Malin Hansen, Karolina Bjällerstedt Mickos, Ulrika Öhlin Olsson samt Jenny Svensson.

Suppleanter: Åsa Björkman, Jennie Rinaldo samt Katarina Åström.

Valberedning: Sarah Larsson, Alexander Skytte samt Jennie Dahlgren.

Vill du engagera dig i styrelsearbetet så hör gärna av dig till valberedningen, info@attention-jarfalla-upplandsbro.se .