Ni når oss på mail: info@attention-jarfalla-upplandsbro.se

Ordförande: Catharina Bergold

Vice ordförande: Helena Österling

Kassör: Åsa Björkman

Sekreterare: Martina Lindberg

Övriga ordinarie Ledamöter: Anna Rösmark, Mille Lena Réhell, Anneli Löfgren samt Malin Hansen

Suppleanter: Karolina Bjällerstedt Mickos, Ulrika Öhlin Olsson samt Jenny Svensson

Valberedning: Sarah Larsson och Adel Dridi

Vill du engagera dig i styrelsearbetet så hör gärna av dig till valberedningen, info@attention-jarfalla-upplandsbro.se .