Ni når oss på mail: info@attention-jarfalla-upplandsbro.se

Styrelsen 2020/2021efter årsmöte mars 2020:

Ordförande: Catharina Bergold

Vice ordförande: Helena Österling

Kassör: Anna Rösmark

Övriga ordinarie Ledamöter: Anneli Löfgren, Malin Hansen, Karolina Bjällerstedt Mickos, Ulrika Öhlin Olsson samt Jenny Svensson.

Suppleanter: Jennie Rinaldo, Jenny Dahlgren samt Eva-Lotta Åsberg.

Valberedning: Jiang Millington.

Vill du engagera dig i styrelsearbetet så hör gärna av dig till valberedningen, info@attention-jarfalla-upplandsbro.se .