Anhörig i Upplands Bro? Ansök om må-bra-check 2021

posted in: Uncategorized | 0

Du kan ansöka om kommunens ”må-bra-check” om Du bor tillsammans med en person som:

• Är långtidssjuk
• Har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
• Behöver omvårdnad på grund av hög ålder
• Eller har ett beroende av något slag

Läs mer under följande rubriker,

Är jag anhörig kriterier

Må bra check Blankett 2021

Skicka in ansökan senast 15 november till:

Anhörigkonsulent
Förebyggande enheten
Torget 4, 196 30 Kungsängen

(Märk kuvertet: må-bra-check)