Deltagare till studie sökes!

posted in: Uncategorized | 0

Hej,

Vi heter Matilda och Nora och studerar på Stockholm Universitets program inom Personal, Arbete och Organisation. Nu under hösten är det dags för oss att skriva vår C-uppsats. Vår tanke är att fokusera på hur personer med asperger/autism utan intellektuell funktionsnedsättning upplever rekryteringsintervjuer. Vi tror att det här är en viktig fråga när det gäller mångfald, inkludering och integrering i arbetslivet.

Vi vill därför komma i kontakt med personer med asperger/autism utan intellektuell funktionsnedsättning som har deltagit i en eller flera rekryteringsintervjuer i år.

Du måste vara minst 18 år för att vara med i studien. Som deltagare i undersökningen kommer du bli intervjuad via video eller telefon om hur din upplevelse var av rekryteringsintervjun/rekryteringsintervjuerna. Det är helt frivilligt att delta i projektet. Du kan när som helst välja att inte längre vara med och du behöver inte säga varför. Om du skulle vilja avbryta under studiens gång är det bara att kontakta någon av oss. Självklart kommer du som vill delta att få mer information om undersökningen och vad det innebär att delta.

Skulle du vilja delta, har några frågor eller vill höra mer om undersökningen, vänligen kontakta oss på: noramatildauppsats@gmail.com

Du får gärna sprida den här informationen vidare till andra personer som kanske skulle vara intresserade av att delta i studien.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
Matilda Otterstål och Nora Isacsson