Inbjudan till deltagande i studie

posted in: Uncategorized | 0

Hej!

Jag söker efter unga vuxna mellan 18 och 25 år som har en diagnos inom autismspektrumet och som kan tänka sig delta i en intervjustudie om sina erfarenheter av den svenska skolan, oavsett om skolan fungerat bra för dem eller inte.

Studien ska ligga till underlag till en magisteruppsats i socialt arbete vid Umeå Universitet. Jag som ska genomföra studien är socionom sedan många år, men anser att min erfarenhetsbaserade kunskap jag har fått som förälder till barn med autismdiagnos är minst lika värdefull som socionomutbildningen. 

Syftet med studien är att undersöka psykosociala faktorers betydelse för en fungerande skolgång för elever med diagnos inom autismspektrumet. Enkelt uttryck: Vad krävs för att eleven ska må bra i skolan och känna tillhörighet?

Upplägget är dels en skriftlig intervju där man skriver svar på datorn och skickar tillbaka, dels en intervju på en chatt där jag och den som intervjuas chattar med varandra skriftligt via datorn. Givetvis anonymiseras alla uppgifter i studien, så att den som deltar inte kan identifieras. 

Den som tackar ja till att delta i studien har rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att behöva uppge något skäl. Detta ända till dess att materialet som lämnats i intervjuerna bearbetats till den grad att det inte går skilja ut vems uppgifter som är vems, och det då inte går att ta bort en enskild persons uppgifter.

Din erfarenhet av skolan är betydelsefull och Ditt deltagande i studien kan förhoppningsvis bidra till kunskapen om hur skolan bör vara utformad för att fungera bra för alla.

Om Du är intresserad eller har frågor skicka ett e-postmeddelande med Ditt namn och Din e-postadress till

jaka0054@student.umu.se 

Ser fram emot att få höra från Dig!

Med vänliga hälsningar

Janet Karlsson