Attention Järfälla/Upplands-Bro är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Ni hittar oss även på Facebook i gruppen Attention Järfälla/Upplands-bro

Årsmöte onsdag 20/3 kl 18.30, 2019

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte onsdag 20 mars 2019. Kallelse och plats kommuniceras cirka en månad innan mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång.
Vill du engagera dig i styrelsearbetet så hör gärna av dig till valberedningen, info@attention-jarfalla-upplandsbro.se

Har du idéer till aktiviteter som du själv kan tänka dig dra i, så tveka inte att höra av dig till styrelsen på: info@attention-jarfalla-upplandsbro.se